image-1458221783-29. Шаланда 13,6м, 20 т — 33 п — 2.45, 13.6 — 86 м3